Tắm trắng Vita Biolight tại Amia Beauty Center được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia
39A Lê Hồng Phong, Vinh, Nghệ An